Actueel

Ook wij zijn bezig met de Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit schrijven hebben onlangs alle leden ontvangen.

Verder is inmiddels de website en het huishoudelijk reglement aangepast.

  • Geplande Clubritten: groep 3 | 04 augustus: Liernieux | Vertrek 8.00 uur. Groep 2| 18 augustus: La Roche | Vertrek: 8.00 uur