Actueel

Ook wij zijn bezig met de Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit schrijven hebben alle leden ontvangen.

Verder is inmiddels de website en het huishoudelijk reglement aangepast.