Actueel

Ook wij zijn bezig met de Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit schrijven hebben alle leden ontvangen.

Verder is inmiddels de website en het huishoudelijk reglement aangepast.

  • Zaterdag 13 oktober: Afsluiting Seizoen: 13.00 uur Koffierit naar Sibbe. 20.00 uur Feestavond